Om oss

Sårspirene ble opprettet høsten 2018 av Ingrid og Ida. Vi håper at vi i fremtiden med vårt engasjement og kreativitet vil bidra til å sette fokus omkring sår hos både pasient og behandler.

Ida Hilden Eriksen

  • Bachelor i sykepleie 2009
  • Frivillighetsarbeid som sykepleier; Ecuador 2010 og Uganda 2013.
  • Videreutdanning i sårbehandling 2014.
  • Kurs i dyreassisterte intervensjoner 2018.

Ida har erfaring fra både medisinsk og kirurgisk avdeling. Hun jobber til daglig på sårpoliklinikken og kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus.

Etter ni år på karkirurgisk avdeling og tre år på sårpoliklinikken, har hun opparbeidet seg en bred erfaring omkring pasienter med sirkulasjonssvikt og avanserte sår.

Ida var et år i vikariat i regional EPJ, hvor hun drev med opplæring og undervisning til ansatte i Vestre Viken HF. Bredere erfaring med undervisning og veiledning har hun fra Universitetet i SørØst- Norge hvor hun bidrar i både sykepleierutdanningen og videreutdanningen i sår.

ida@sårspirene.no

Ingrid Korsbøen

  • Bachelor i sykepleie 2009.
  • Frivillighetsarbeid Uganda 2013.
  • Videreutdanning i sårbehandling 2014.
  • Kurs i dyreassisterte intervensjoner 2018.

Ingrid har erfaring fra både hjemmesykepleie og kirurgisk avdeling. Hun jobber til daglig på sårpoliklinikken og kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus.

Siden 2009 har hun jobbet ved karkirurgisk avdeling, hovedsakelig med pasienter som har sirkulasjonssvikt og avanserte sår. De siste tre årene har hun i tillegg jobbet ved sårpoliklinikken.

Etter ti års erfaring har hun opparbeidet seg bred kunnskap når det kommer til pasienter med sår. Hun jobber også med undervisning og veiledning ved Universitet i SørØst-Norge, både på sykepleierutdanningen og videreutdanningen i sår.

ingrid@sårspirene.no