Privatpersoner

Vi kan tilby undervisning i forhold til sår og hvordan man best mulig kan følge sårprosedyren i samarbeid med behandler.

Sårdiagnose må stilles av lege. Vi har ikke noe form for rapportsystem, derfor kan vi dessverre ikke behandle privatpersoner per dags dato.